گزارش تصویری از فعالیت کارگران در کارخانه تولید کاغذ تیشو شهرک صنعتی آق قلا

گزارش تصویری از فعالیت کارگران در کارخانه تولید کاغذ تیشو شهرک صنعتی آق قلا

Spread the love

گزارش تصویری از فعالیت کارگران  واحد تولید کاغذ تیشو در شهرک صنعتی آق قلا به مناسبت روز کارگر