گزارش تصویری از فعالیت کارگران در کارخانه تولید کاغذ تیشو شهرک صنعتی آق قلا

گزارش تصویری از فعالیت کارگران در کارخانه تولید کاغذ تیشو شهرک صنعتی آق قلا

گزارش تصویری از فعالیت کارگران  واحد تولید کاغذ تیشو در شهرک صنعتی آق قلا به مناسبت روز کارگر