گزارش تصویری از جشن تکلیف دانش آموزان دختر در بخش وشمگیر

گزارش تصویری از جشن تکلیف دانش آموزان دختر در بخش وشمگیر

جشن تکلیف دانش آموزان دختر بخش وشمگیر و شهر انبارالوم با حضور امام جمعه موقت انبارالوم در بقعه زکریای پیامبر برگزار شد.