کارت اعتباری سهام عدالت نیازمند ساز و کار یکپارچه مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار تشریح کرد

کارت اعتباری سهام عدالت نیازمند ساز و کار یکپارچه

فرهانیان، مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور گفت: بانک مرکزی قول مساعد اعطای کارت اعتباری سهام عدالت را به مشمولان داده اما موضوع اصلی اینکه باید یک ساز و کار یکپارچه و یکتا برای همه این کارت‌ها در نظر گرفته شود.

به گزارش صحرانیوز  به نقل از صداوسیما، «سید محمدجواد فرهانیان» گفت: طبق معمول کارت اعتباری به پشتوانه دارایی و جریان نقدینگی صادر می‌شود.

وی اظهارداشت: به سبب اینکه دارایی ارزشمندی در اختیار مردم قرار گرفته مسئولان تصمیم گرفته اند این دارایی‌ها را اجازه دهند امکان توثیق کردن به عنوان پشتوانه کارت اعتباری هم فراهم باشد و مردم بتوانند این دارایی را به عنوان پشتوانه کارت اعتباری لحاظ کنند و بانک ها هم این مطلب را بپذیرند.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور گفت: بانک مرکزی این قول مساعد را داده اما موضوع اصلی اینکه باید یک ساز و کار یکپارچه و یکتا برای همه این کارت‌ها در نظر گرفته شود که به یقین زمان بر خواهد بود.

وی افزود: بیش از ۴۹ میلیون نفر در حال حاضر مشمول سهام عدالتند که ۴۶ میلیون نفر آن ها در قید حیات هستند.

فرهانیان بیان داشت: این موضوع باید طبق یک ساز و کار دقیق و مشخصی سازماندهی شود که به یقین با امکانات و زیر ساخت های موجود که در سیستم بانکی وجود دارد ممکن است قدری زمان بر باشد یا سازگار نباشد بنابراین باید اجازه دهند امکاناتی هم در شرکت سپرده گذاری مرکزی فراهم شود.

وی ادامه داد: معاونت فناوری شرکت به شدت به دنبال رایزنی با شبکه بانکی است تا نیازها به شکل دو طرفه برآورد شود.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور گفت: این مکانیزمی است که هماهنگی و همکاری هم بازار پول و هم بازار سرمایه را می طلبد.

وی افزود: ارزش دارایی های پشتوانه چقدر می‌تواند باشد تا منجر به خلق اعتبار شود یک مکانیزمی در خود سیستم بانکی برای این موضوع در نظرگرفته می‌شود اگر ارزش روز دارایی‌ها بطور مثال ۲۰ میلیون تومان باشد شبکه بانکی بر اساس دستور العمل هایی که بانک مرکزی تدوین کرده از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد به شکل حدودی می‌تواند به عنوان وثیقه قبول کند و به آن اعتبار دهد به یک معنا می توان گفت بستگی به کیفیت دارایی‌ها دارد و اعتبار سنجی که روی دارایی‌ها اتفاق می افتد.

وی یادآورشد: مکانیزم اعتبار سنجی دارایی بین سیستم بازار سرمایه و بازار پول کمی با هم متفاوت است.