پاسخ کارشناس قضایی به منتقدین رئیسی : اولویت مبارزه با فساد در قوه مجریه است چرا رئیسی سنگر مبارزه با فساد را رها کرد؟

پاسخ کارشناس قضایی به منتقدین رئیسی : اولویت مبارزه با فساد در قوه مجریه است

شعبانی گفت : اگر آقای رئیسی در قالب رئیس قوه مجریه بتواند اثربخشی بیشتری در مبارزه با فساد داشته باشد؛ آیا بهتر نیست او را در سرچشمه قرار دهیم تا مانع گسترش فساد شود؟

به گزارش صحرانیوز ؛ حسین شعبانی کارشناسی قضایی و معاونت اسبق پیشگیری از جرم دادگستری استان گلستان در گفت و گو با این پایگاه خبری در پاسخ به منتقدین آیت الله رئیسی به داستانی اشاره کرد و گفت : میگویند دو نفر کنار رودخانه ای ایستاده بودند و مشاهده کردند که در آب خروشان رودخانه شخصی دست و پا میزند.

وی ادامه داد : یکی از آن دو نفر به رودخانه پرید تا غریق را از آب نجات دهد.به محض اینکه بیرون آمد متوجه شد غریق دوم و سوم و چهارم هم در راهند. او برای هر فرد غرق شده به آب میزد و برای نجات هر فرد قسمتی از توانش کم میشد.
دوست دیگرش به سمت بالای رودخانه رفت و دیوانه ای را دید که روی پل ایستاده و عابرین را داخل آب می انداخت و…

شعبانی افزود : حکایت اعتراض برخی از منتقدین حضور آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری این است اگر او بر عزم خود در مبارزه با فساد صادق است چرا در قوه قضائیه نمی ماند و به قوه مجریه میرود؟ چرا او سنگر مبارزه با فساد را رها می کند؟

این کارشناس قضایی اضافه کرد : در حالی که داستان فوق پاسخ مناسبی برای این علت انتقاد و مخالفت است. آیا اقدام فرد اول در حکایت،  بهتر است یا اقدام فرد دوم اثربخش تر ؟ شما چه فکر می کنید؟

شعبانی بیان کرد : هر گاه معتقد باشیم که فساد اداری بیشتر در قالب دستگاههای قوه مجریه و اختلال در سیستم و کارکرد آن قوه مجال بروز و ظهور می یابد و هر گاه آقای رئیسی در قالب رئیس قوه مجریه بتواند اثربخشی بیشتری در مبارزه با فساد داشته باشد؛ آیا بهتر نیست او را در سرچشمه قرار دهیم تا مانع گسترش فساد شود؟