وام بانک مهر اقتصاد ایران(آق قلا) لطفا نگیرید ارسالی توسط شهروندان

وام بانک مهر اقتصاد ایران(آق قلا) لطفا نگیرید

سخنی با مردم بخش وشمگیر
شایسته است همه دلسوزان اقتصادی و علمای اهل سنت و تشیع به این مهم ورود پیدا کرده و فریب مظلوم نمایی بانکها به بهانه هایی چون وام فوری و دیگر موضوعات عوام فریبانه بی سروته را نخوریم. از تمامی اساتید اقتصاد و علمای مذهبی اهل سنت و تشیع انتظار می رود و سکوت خود را بشکنند و پای کار بیایند تا بانکها و ذینفعان آنان که فقط ۱۳۰ نفرشان ۸۵ درصد منابع بانکی بانک مهر اقتصاد را در اختیار دارند ، بدانند که مردم دیگر هوشیار شده اند و از بابت وام فوری با سود ۲۵ درصد و دیر کرد ۶ درصد که جمعا ۳۱ درصد اینکه تسهیلاتی پرداخت شود و اکثر این در بوق و کرنا کردن ها فقط تسهیلات جایگزین با هدف تسویه دیون غیر قانونی و صوری حاصل از ربا و بهره مرکب و سود های موهوم شناسایی شده بوده است که با این حساب نه تولید کننده ای توان پرداخت آن را دارد و نه شرعا جایز است که پرداخت کند، شاید بپرسید که درد را گفتی ، درمان را هم بگو، و همه ما نیز به عنوان یک صنعتگر و کشاورز و کاسب و به نمایندگی از ۶۰۰ قربانی ربای بانکی که در چند سال گذشته به اشتباه وارد تولید و چرخه این تسهیلات شدند ، چون فکر می کردند باید چرخه تولید ایران را بسازند ولی نمی دانستند که خانه خراب خواهند شد ، بفرموده اخیر رهبری که قوت قلبی برای همه ما بود ، عنوان نمودند که این کارآفرینان که می توانستند سرمایه شان را صرف سواداگری کنند ولی این کار را نکردند و در تولید سرمایه گذاری نمودند ، پیش خداوند اجر دارند و باید که حمایت شوند. اولین خواسته ما آسیب دیدگان ربای بانکی از مسئولین مورد اشاره معظم له این است ، ما نه تنها حمایت شما را نمی خواهیم بلکه از آزار شما خسته ایم، چقدر قانون و بخشنامه ، و مجری این قوانین کیست؟ به طور مثال در سال ۹۷ قانون حذف بدون چون چرای حذف بهره مرکب بانکها در بودجه سال ۹۷ به تصویب شورای نگهبان رسید و به بانکها ابلاغ شد آیا یک مورد اجرا شد؟ مگر قوانین آمره پولی و بانکی که مجری آن بانکها هستند اجرا می شود. من به جهت آگاهی مسئولان و کارشناسان اقتصادی می پرسم. چه کسی به بانکها اجازه داده است اموال مردم را به دلیل طلب ساختگی و موهوم به مزایده و حراج بگذارند؟ چه کسی به بانکها اجازه داده است به دلیل طلب واهی مردم را بدون حکم حاکم شرع و قاضی و فقط با سواستفاده از اسناد تجاری امانی و از طریق اجرای ثبت ، ممنوع الخروج و حسابهایشان را مسدود کند.؟ چه کسی به بانکها اجازه داده است یک تسهیلات را صدبار امهال کنند و آیا بانکها اصلا معنی امهال را می دانند؟ چه کسی به بانکها اجازه داده است با تسهیلات کاغذی پرداخت نشده ، دیون صوری و متورم شده ناشی از ربای بانکی را تسویه کند؟ چه کسی به بانکها اجازه داده است قسمت اعظمی از تسهیلاتی که از بابت آن ربای ۴۰ درصدی در قرارداد اولیه ، آن هم قرارداد مشارکتی را مسدود و یا به اصلاح خودشان سپرده کند؟ بانکها با سپردگذاری ناقص با هدف حراج اموال مردم و با کارشناسی بر روی اسناد ترهینی به جای اهلیت سنجی و طرح توجیهی حتی اگر صدخان رستم فعلی را هم رد کرد باشی و مصوبات همه ارکان صنعت را نیز داشته باشی ، اصلا با آن کاری ندارند و تنها ملاکشان وثیقه صاحبان کسب و کار است که تخلفی آشکار و با گرفتن وثایق خارج از طرح ، خانمان تولید کننده را بر باد می دهند، در اکثر پرونده های تسهیلاتی بانکها ۳۵ نوع تخلف وجود دارد که فقط چند تای آن در محاکم قضایی بانکها را ملزم به جبران خسارت و پرداخت بدهی خود به تولید کنندگان خواهد کرد ولی متاسفانه و به دلیل حرمت نام بانک در زیر عنوان پرچم ایران مردم و آسیب واحد های کوچک تعطیل ، ماشین آلات مصادره، اموال مزایده ، صاحبان صنایع ممنوع الخروج و در بند ، آبروها ریخته و کارگران بیکار و حاصل سالهتای شکوفایی و جوانیشان بر باد ، پس چاره ای نیست به جز اینکه حرمت را کنار گذاشته و برای احقاق حقوق خود به محاکم قضایی پناه ببرند …

لازم به ذکر است که موسسه مهراقتصاد با بانک قرض الحسنه ایران متفاوته
بانک قرض الحسنه ایران که شعبه ای در انبارلوم نیز دارد با گرفتن بهره کم وبا رعایت و درک کردن شرایط منطقه توانسته رضایت مردم شهر و بخش رو جلب کند ودر کوتاه ترین مدت بیشترین خدمت را ارائه بدهد