مکرون: عربستان باید در هر مذاکره‌ای درباره توافق با ایران مشارکت داشته باشد در گفتگو با العربیه؛

مکرون: عربستان باید در هر مذاکره‌ای درباره توافق با ایران مشارکت داشته باشد

امانوئل مکرون، روز جمعه در مصاحبه با العربیه گفت: عربستان سعودی باید در هر مذاکره‌ای درباره توافق با ایران مشارکت داشته باشد. وی همچنین گفت: باید از اشتباه سال ۲۰۱۵، که قدرت‌های منطقه‌ای از توافق با تهران کنار گذاشته شدند، جلوگیری شود.

به گزارش صحرانیوز ؛ امانوئل مکرون ، روز جمعه در مصاحبه با العربیه گفت که مذاکره با ایران در مورد توافق هسته ای بسیار سخت خواهد بود.

 رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با این شبکه خبری گفت که عربستان سعودی باید در هر مذاکره ای درباره توافق با ایران مشارکت داشته باشد.

ماکرون افزود که زمان باقیمانده برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای، بسیار کم است.

رئیس جمهور فرانسه همچنین گفت: باید از اشتباه سال ۲۰۱۵، که قدرت های منطقه ای از توافق با تهران کنار گذاشته شدند، جلوگیری شود.

ماکرون در این مصاحبه، همچنین گفت که رژیم لبنان به دلیل فساد و ارعاب دچار بحران شده است و او پس از بررسی “مسائل اساسی” برای سومین بار به این کشور سفر خواهد کرد.