شهروندان سیستانی تبار ساکن گلستان, بلاخص گرگان و ضرورت تعامل با سایرین

شهروندان سیستانی تبار ساکن گلستان, بلاخص گرگان و ضرورت تعامل با سایرین

صحرانیوز ؛ تعامل که به عبارتی همان ایجاد ارتباط با دیگران است در زندگی اجتماعی امری بدیهی و ضروری است . موفقیت و یا عدم موفقیت ما در ارتباط با دیگران به این بستگی دارد که چه میزان از طرف مقابلمان شناخت داشته باشیم و از طرفی خودمان با چه انگیزه ای و چه پشتوانه و سرمایه اجتماعی در پی تعامل هستیم.شنیدیم و دیدیم که تعدادی از عزیزان سیستانی در راستای تعامل با نماینده محترم مردم شریف گرگان و آق قلا جلسه ای را در مکانی به نام حسینیه سیستانیها که برای همه شهروندان سیستانی از ارزش و قرب ویژه ای برخوردار است برگزار کردند.

حال سئوال این است که این ایجاد تعامل خواست کدام طرف بوده و هدف اش از این تعامل چی بوده است؟.

اگر درخواست تعامل از جانب جناب آقای منتظری مطرح شده و خواسته اش این بوده است که سیستانی ها را در ما به ازای چیزی مجاب نماید که در انتخابات ریاست جمهوری به حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی رای بدهند!!! که این خواسته  محلی از اعراب ندارد. چرا که حداقل سه تن از افراد شاخص و فرهیخته قوم همچون جناب آقای حاج رسول گرگیج , جناب آقای دکتر خمری و سرکار خانم دکتر آبشناس احکامی  از مرکز و تشکلهای مختلف حامی بعنوان ریاست ستادهای مردمی حضرت آیت الله سیدابراهیم رئیسی  دریافت کرده اند همچنین جناب آقای امیری هم که در قالب تشکل مردمی سمر(ثمر) برای ایشان فعالیت دارد و هر کدام از این عزیزان هم در نزد قوم و یا بهتر بگویم در نزد بخشی از جامعه سیستانی دارای جایگاهی هستند که قابل انکار نیست و علاوه بر آن بدنه قوم سیستانی صرفنظر از نقش افراد مرجع به حضرت آیت الله رئیسی گرایش دارند و قطعاً رای آنها ایشان خواهد بود. پس ضرورتی برای اینگونه تعامل کردن احساس نمی شود.

ضمن احترام وافر به شخصیت جناب منتظری جسارتاً اینگونه تعامل کردن, وحدت جامعه سیستانی را هدف قرار داده و موجبات ایجاد تفرقه در بین سیستانیها خواهد شد.

اگر در خواست تعامل از جانب گروهی از سیستانیها مطرح و برنامه ریزی شده است باز هم منجر به نتیجه مطلوب نخواهد شد. چرا که طرف مقابل پی به انشقاق و تفرقه جامعه سیستانی برده و اگرچه جملاتی در جهت خشنودی افراد حاضر در جلسه رد و بدل شود اما نتیجه مطلوب عزیزان را در پی نخواهد داشت.

به نظر نگارنده بهترین تعامل آن است که ابتدا ارتباط فی مابین افراد مرجع قوم سیستانی با هم و به دنبال آن ارتباط جمعی این عزیزان با بدنه جامعه سیستانی به نحو مطلوب سر و سامان یابد, بعد یکپارچه و بدور از یکجانبه گرایی با سایرین تعامل کنیم تا به آنچه که هدف از تعامل با سایرین است برسیم انشاءالله