سیزده آبان ۱۳۹۸ در انبارالوم

سیزده آبان ۱۳۹۸ در انبارالوم

کلیپی از حضور پرشور دانش آموزان انبارالومی در راه پیمایی یوم الله سیزده آبان