فعالیت دوباره سایت صحرانیوز

فعالیت دوباره سایت صحرانیوز

با سلام محضر کاربران عزیز و ارجمند, ضمن عذرخواهی بابت مدت نسبتاً طولانی که در انتشار سایت وقفه ایجاد شد, اینبار آمده ایم که بمانیم و با قدرت ادامه دهیم.در این راه امید به همراهی شما داریم.