سرپرست شرکت آب منطقه‌ای گلستان منصوب شد طی حکمی؛

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای گلستان منصوب شد

Spread the love

با صدور حکمی از سوی مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور، سرپرست جدید شرکت آب منطقه‌ای گلستان منصوب شد.

به گزارش صحرانیوز ، با صدور حکمی از سوی مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور، سرپرست جدید شرکت آب منطقه‌ای گلستان منصوب شد.

 طی این حکم، محمد حاج رسولی‌ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور، سید محسن حسینی را به عنوان سرپرست جدید شرکت آب منطقه‌ای گلستان منصوب کرد.

گفتنی است سید محسن حسینی پیش از این معاون حفاظت و بهره برداری شرکت، مشاور و همچنین سمت معاونت برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای گلستان را بر عهده داشت.

همچنین وی عضو اصلی هیات مدیره شرکت آب منطقه ای گلستان است.

در این حکم از زحمات علی نظری که به مدت پنج سال در این سمت فعالیت داشت، قدردانی شد.