زمان واریز یارانه آبان ماه مشخص شد

زمان واریز یارانه آبان ماه مشخص شد

صد و پنجمین مرحله یارانه نقدی بامداد (یکشنبه ۲۶ آبان ماه ) به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می‌شود.

به گزارش صحرانیوز ، صد و پنجمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی، ساعت ۲۴ بامداد (یکشنبه ۲۶ آبان ماه ) به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت می‌شود.مبلغ یارانه همانند سایر ماه‌های گذشته برای هر یک از اعضای خانوار ۴۵ هزار و ۵٠٠ تومان خواهد بود.