رد درخواست بانک ها در ۲۰ پرونده برای دریافت سود و جریمه نامتعارف از واحدهای تولیدی هاشمیان خبر داد؛

رد درخواست بانک ها در ۲۰ پرونده برای دریافت سود و جریمه نامتعارف از واحدهای تولیدی

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با رای قضات گلستان دادخواست دریافت سود و جریمه نامتعارف از واحدهای تولیدی در ۲۰ پرونده رد شد .

به گزارش صحرانیوز ، هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید و اجرای بخشنامه رئیس قوه قضاییه، دادگاه های استان دادخواست بانک ها در این ۲۰ پرونده برای دریافت سود اضافی و جریمه مازاد را بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تشخیص دادند .

وی افزود: با صدور این آرا که همه قطعی ست واحدهای تولیدی سود اضافی و جریمه مازاد را نمی پردازند .

هاشمیان ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی که در مواردی حتی منجر به تعطیلی و توقف تولید در استان شده است دریافت سودهای بانکی و جریمه های نامتعارف است که تولیدکنندگان را تا مرز ورشکستگی هم پیش می برد .

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: بانک هایی که تسهیلات با سود بیشتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی پرداخت می کنند منتظر برخورد قانونی دستگاه قضایی باشند .

هادی هاشمیان افزود : نرخ بالای تسهیلات بانکی ، سرمایه گذاری و توسعه ی واحد های تولیدی در استان را با مشکل مواجه می کند که این امر با شعار امسال که هموار کردن مسیر تولید است منافات دارد .

سال گذشته مشکلات ۳۰۳ واحد تولیدی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان بررسی و برای رفع آن تلاش شد .