دستگیری دو نفر از کارکنان مرکز بهداشت آق قلا به اتهام اختلاس دادستان عمومی و انقلاب آق قلا خبر داد

دستگیری دو نفر از کارکنان مرکز بهداشت آق قلا به اتهام اختلاس

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آق قلا از دستگیری دو نفر ار کارمندان مرکز بهداشت این شهرستان به اتهام اختلاس خبر داد.

به گزارش صحرانیوز، حسن نجفی با اشاره به این که یکی از این افراد مسئول امور مالی مرکز بهداشت آق قلا بود گفت: این فرد ۵ روز آخر هر ماه به بهانه مسائل مالی از مراکز بهداشت می خواست از کارتخوان استفاده نکنند و پول را برای واریز به خزانه دولت ، نقدی به وی تحویل دهند .

نجفی ادامه داد: این فرد پس از جمع آوری پول های نقدی ،  به جای خزانه دولت به حساب خودش واریز می کرد  .

به گفته دادستان ، بررسی های مقدماتی نشان می دهد این فرد تا کنون ۳۰۰ میلیون تومان با این روش به حساب خودش واریز کرده است که پس از لو رفتن ماجرا ، ۲۰۰ میلیون ان را بازگردانده است .

دادستان نجفی ادامه داد: در مورد دوم هم خانمی که مسئول تعرفه در یکی از مراکز بهداشتی این شهرستان بود  ، مبلغ وجه دریافتی را کمتر از میزانی که از مردم می گرفت در سیستم ثبت می کرد و مابقی را به حساب خودش منتقل می کرد .

دادستان گفت:هر دو نفر فعلا بازداشت هستند و تحقیقات بیشتر دراین باره ادامه دارد