خرید تضمینی ۸۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان گلستان/ بدهکاری ۲هزار و ۲۰۰میلیارد تومانی به کشاورزان رییس سازمان جهادکشاورزی گلستان؛

خرید تضمینی ۸۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان گلستان/ بدهکاری ۲هزار و ۲۰۰میلیارد تومانی به کشاورزان

مختار مهاجر گفت: در گندم و کلزا دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان بدهکار هستیم و تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده که ۵۰۰ میلیارد تومان در زمینه بهای گندم بوده است.

به گزارش صحرانیوز ، مختار مهاجر ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه ، اظهارکرد: تاکنون بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار تن گندم از مزارع استان برداشت شده که از این میزان ۸۰۰ هزار تن گندم در قالب خرید تضمینی از کشاورزان تحویل گرفته شده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان با بیان اینکه مابقی گندم نزد کشاورزان، بخش صنعت، آزادپزان و صنوف وجود دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به آمارها ۹۴ درصد گندم تاکنون برداشت شده است.

وی در خصوص برداشت کلزا، افزود: ۹۹ درصد محصول برداشت شده و ۸۲ هزار و ۵۰۰ تن خرید تضمینی از کشاورزان صورت گرفته است.

مهاجر، ابراز کرد: در گندم و کلزا دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان بدهکار هستیم و تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است که ۵۰۰ میلیارد تومان در زمینه بهای گندم بوده است.

وی، ادامه داد: در سیب زمینی با توجه به تغییر الگوی کشت توسط کشاورزان، افزایش غیرقابل کنترل تولید اتفاق افتاد و کشاورزان را با چالش روبرو کرد.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان با بیان اینکه الگوی کشت گلستان چهار هزار و ۵۰۰ هکتار است، یادآورشد: امسال دو هزار هکتار افزایش سطح کشت را شاهد بودیم.