خبرنگاران باید مشکلات درونی را از دستگاه‌های متولی مطالبه کرده و جواب بگیرند

خبرنگاران باید مشکلات درونی را از دستگاه‌های متولی مطالبه کرده و جواب بگیرند

فرمانده سپاه آق قلا با اشاره به رسالت خطیر اصحاب رسانه، گفت: خبرنگاران در جهت کشف حقایق تلاش می کنند و فعالیت آنها بسیار ارزشمند است.