تعهد ایجاد ۲۵۰ هزار شغل جدید توسط گیرندگان تسهیلات اشتغال روستایی

تعهد ایجاد ۲۵۰ هزار شغل جدید توسط گیرندگان تسهیلات اشتغال روستایی

مدیر پروژه های برنامه اشتغال فراگیر و روستایی وزارت کار با اشاره به اینکه ۲۵۰ هزار نفر اشتغال جدید مستقیم توسط مجریان در طرح اشتغال روستایی تعهد شده است گفت: هدف اصلی پرداخت تسهیلات در سال ۹۹ مربوط به بخش های خدمات و تکمیل زنجیره های تولید است.

به گزارش صحرانیوز ،طبق گزارش وزارت کار  مجموع اعتبارات ابلاغ شده در طرح اشتغال روستایی تا پایان آبان ماه حدود ۱۲۴۶۶۰ میلیارد ریال است که نسبت مبلغ پرداختی به اعتبار ابلاغ شده حدود ۷۹ درصد است.

اما رامین اسدی، مدیر پروژه های سرمایه گذاری در برنامه اشتغال فراگیر و روستایی آمار به روز تری ارائه می کند و می گوید از زمان اجرای این طرح تاکنون ۱۰ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان (۸۲درصد) از اعتبار ابلاغ شده تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

 رامین اسدی مجموع اعتبار ابلاغ شده را  ۱۳ هزار و ۳۸۰  میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: در حال حاضر از محل این اعتبار،  ۲۵۰ هزار نفر اشتغال جدید مستقیم توسط مجریان طرح ها تعهد شده است.

وی اظهار کرد: به منظور تعادل بخشیدن به روند پرداخت تسهیلات پیش بینی می شود در سال ۹۹ هدف اصلی در بخش های خدمات و تکمیل زنجیره های تولید است که از مانده تسهیلات و بازپرداخت تسهیلات، برآورد می شود که حدوداً بیش از ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات از مرحله پنجم به متقاضیان واجد شرایط اعطا شود.

مدیر پروژه های سرمایه گذاری در برنامه اشتغال فراگیر و روستایی تصریح کرد:  رسته های اولویت دار بر اساس مطالعات داینامیک طرح تکاپو بر روی فعالیت های شغلی که دارای قابلیت ایجاد اشتغال بیشتری هستند تعیین شده است.