برکناری رئیس شبکه بهداشت علی‌ آبادکتول درپی تزریق غیرمجاز واکسن کرونا

برکناری رئیس شبکه بهداشت علی‌ آبادکتول درپی تزریق غیرمجاز واکسن کرونا

در پی تزریق غیرمجاز واکسن کرونای پاکبانان در علی‌آبادکتول به برخی از مدیران و پیمانکاران شهرداری، رئیس شبکه بهداشت این شهرستان برکنار شد.

به گزارش صحرانیوز ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اعلام این خبر گفت: پس از بررسی به عمل آمده، کوتاهی رئیس شبکه بهداشت قطعی تشخیص داده شد.

عبدالرضا فاضل افزود: طبق برنامه قرار بود واکسن کرونا به ۲۴نفر از پاکبانان علی آباد تزریق شود که به علت حضور نیافتن تعدادی از آن‌ها، ۴واکسن به پیمانکار و سه نفر دیگر از کارکنان خدمات شهری شهرداری تزریق شد.

وی ادامه داد: اگر در تزریق واکسن به پاکبانان، افراد غیر از این قشر واکسینه شده اند، مقصر شبکه بهداشت نبوده و عامل آن شهرداری به عنوان ارایه دهنده لیست است.

سخنگوی شورای اسلامی علی‌آبادکتول صبح امروز تزریق واکسن کرونای سهمیه‌ای پاکبانان به پیمانکار خدمات شهری و مدیران شهرداری این شهر را تایید کرده بود.

غلامرضا حاتمی گفت: شهرداری علی آباد لیست ۴۵نفره از پاکبانان را برای تزریق واکسن در اختیار مرکز بهداشت قرار داد که با انجام قرعه کشی، ۲۴ نفر برای تزریق واکسن انتخاب شدند.

وی افزود: در روز تزریق، تعدادی از پاکبانان در محل تزریق حاضر نشدند و تماس فراوان با آن‌ها بی نتیجه ماند.
از آنجایی که بسته واکسن باز شده و احتمال فاسد شدن آن وجود داشت، در اقدامی اشتباه، چهار واکسن باقیمانده به افرادی غیر از پاکبانان و مجموعه تحت نظر پیمانکار بخش خصوصی تزریق شد.

حاتمی اضافه کرد: مجموعه شبکه بهداشت و درمان علی‌آباد در این ماجرا مقصر هستند و با آنکه می‌دانستند این افراد از مجموعه پاکبانان نبودند، اما به آن‌ها اجازه تزریق دادند.

برای هر لیست واکسیناسیون، فهرست ذخیره هم در نظر گرفته می‌شود، اما شبکه بهداشت علی آباد برای این واکسیناسیون اسامی ذخیره آماده نکرده بود.