بخشودگی اعمال شده در قبوض پیامکی یا کاغذی گاز مربوط به مناطق سیل زده است مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان خبر داد؛

بخشودگی اعمال شده در قبوض پیامکی یا کاغذی گاز مربوط به مناطق سیل زده است

مهندس رحیمی در این خصوص گفت:با عنایت به وقوع سیل در ابتدای سال ۹۸ دربرخی از شهرهای استان و حسب تصمیم دولت  نسبت به طرح بخشودگی قبوض مصرفی گاز مناطق سیل زده ، مبالغی بصورت بستانکاری در صورتحساب مصرفی  مشترکین مناطق مذکور ثبت شده است.

به گزارش صحرانیوز ، وی افزود: این بخشودگی  برای کلیه مشترکین شهرهای سیل زده استان با تعرفه از نوع خانگی و تجاری ، به اندازه میزان مصرف در آن بازه زمانی  اعمال شده که در قبوض پیامکی یا کاغذی آنان تحت عنوان  بستانکار  درج  گردیده است.

مهندس رحیمی  درادامه اظهارداشت:آن دسته از مشترکین مناطق سیل زده که بستانکاری فوق الذکر را در قبوض کاغذی یا پیامکی رویت نکرده اند ، با مراجعه به ادارات گاز منطقه  نسبت به اصلاح آن اقدام   نمایند؛ضمن اینکه بخشش فوق محدودیت زمانی نداشته و نیازی به مراجعه فوری به ادارات گاز وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان با اشاره به اینکه این طرح به همه مصرف کنندگان گاز تعلق نمی گیرد از عموم مشترکین گرامی درخواست داشت تا از مراجعه به ادارات گاز خودداری نمایند.

ایشان در پایان با تشکر از مساعدت و همراهی مشترکین عزیز استان  تصریح کرد: با توجه به کاهش  دمای و سرد بودن  هوا که افزایش مصرف گاز را بهمراه داشته  از همه مصرف کنندگان  عزیز  تقاضا داریم  تا با صرفه جویی در مصرف گاز نسبت  به استمرار و پایداری جریان گاز کمک نموده و این شرکت را در روند خدمات رسانی  یاری رسانند.