اقدامات تحسین برانگیز شهرداری انبارالوم برای مبارزه با ویروس کرونا/فیلم شهری کوچک با طرحی بزرگ

اقدامات تحسین برانگیز شهرداری انبارالوم برای مبارزه با ویروس کرونا/فیلم

صحرانیوز؛ شهرداری شهر کوچک انبار الوم در اقدامی تحسین برانگیز در چند نقطه پرتردد شهر و در کنار عابر بانک‌ها روشویی برای شستن دست‌ها با آب و صابون و سیستم ضدعفونی دست‌ها ایجاد کرده است.

0