اسامی تایید صلاحیت شدگان حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا اعلام شد با اعلام نظر نهایی شورای نگهبان؛

اسامی تایید صلاحیت شدگان حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا اعلام شد

با اعتراض برخی از کاندیداهای رد صلاحیت و یا عدم احراز شده از سوی هیات نظارت استان گلستان، با تایید برخی از کاندیداها، تعداد آنها در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا به ۵۰ نفر رسید.

به گزارش صحرانیوز ، در فرصت اعلام اعتراض کاندیداهای رد صلاحیت یا عدم احراز شده از سوی هیات نظارت استان گلستان و بررسی مجدد صلاحیت ها، تعداد کاندیداهای حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا به ۵۰ نفر رسید که اسامی آنها به شرح ذیل می باشد:

۱- ایوب احمدی
۲- سعید بیرقدار
۳- ابوطالب جلالی
۴- احمد جهانتیغ
۵- علی دنکوب
۶- سید قربان سیاه بالایی
۷- مصیب عباسی
۸- علیرضا علم الهدی
۹- عباس علیخانی
۱۰- علیرضا غفران مسجود
۱۱- غلامرضا منتظری
۱۲- عیسی مهری
۱۳- محمد رسول پولاد
۱۴- نبی هزارجریبی
۱۵- صاحب حجتی
۱۶- محمد جواد احمدی
۱۷- احسان اخوان راد
۱۸- رضا پرستش
۱۹- عطیه جانعلی نژاد
۲۰- محمد جمال
۲۱- مهران جوکار
۲۲- موسی الرضا برزعلی
۲۳- امین حسنی
۲۴- حیدر حسین نژاد
۲۵- حسن دهمرده
۲۶- عباس رمضان قربانی
۲۷- اسماعیل زارع
۲۸- ابراهیم سلیمانی چهارده
۲۹- نرگس شاهینی
۳۰- امید شربتی
۳۱- بهرام شکریان
۳۲- ثمانه شرآیینی
۳۳- مهدی صابری اشرفی
۳۴- مجید صفوی
۳۵- زهرا سادات عقیلی
۳۶- محمدعلی فاروقی اول
۳۷- امید محبی زاده
۳۸- رضا مظاهری
۳۹- مهدی معصومی قاجاری
۴۰- سید عزیز موسوی ضیابری
۴۱- حسینعلی مویدی
۴۲- فرهاد نورایی
۴۳- سعید یلقی
۴۴- خانم صحنه
۴۵- سن سبیلی
۴۶- منصور خمر
۴۷- عظیم هدایت پور
۴۸- حبیب الله یلمه
۴۹- سید عباس حسینی
۵۰- محمد تقی قلی نژاد