از تمامی قوا دعوت می کنیم با استفاده از فرایند جمع سپاری، نظرات نخبگان را جویا شوند محسن رضایی:

از تمامی قوا دعوت می کنیم با استفاده از فرایند جمع سپاری، نظرات نخبگان را جویا شوند

جلسه تبیین نظام جمع سپاری مجمع تشخیص مصلحت نظام با روسای دفاتر بنیاد ملی نخبگان سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش صحرانیوز ؛ محسن رضایی در نشست مجازی با روسای دفاتر بنیاد نخبگان سراسر کشور که به میزبانی دانشگاه سمنان برگزار شد گزارش‌های برخی از نخبگان این استان از وضعیت دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و پارک‌های علم و فناوری و نیز پیشنهادهای آنها برای تعیین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه را دریافت کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست با تبریک سالروز میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق(ع) گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک نگاه تحولی به تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه پرداخته و به عنوان مشاور مقام معظم رهبری، وظیفه خود دیده که دیدگاه ها و نظرات نخبگان را به اطلاع اعضای مجمع و رهبر معظم انقلاب برساند.

وی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه، سرآغاز گام دوم انقلاب است، گفت: امیدواریم این برنامه سرآغاز تحولاتی در اقتصاد و فرهنگ کشور باشد و رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام به جمع سپاری و کسب ایده های صاحبنظران، اندیشکده ها و مراکز پژوهشی گام بلندی در مشاوره نخبگان برای حکمرانی مطلوب و توسعه کشور بر اساس نظر نخبگان جامعه است که در این راه از یکایک شما استادان، پژوهشکده ها و اندیشکده ها دعوت می کنیم که ما را در تدوین سیاست های کلی و نیز فرایند نظارت بر اجرای برنامه ها، یاری کنید.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه پیشرفت ملی از اجماع ملی نخبگان، تشکیل خرد و عقلانیت جمعی و اراده ملی حاصل می شود گفت: برای اجماع ملی نباید به مشورت و نظر مقامات رسمی و کارشناسان قوای سه گانه بسنده کنیم زیرا حجم زیادی از نخبگان خارج از قوای سه گانه فعالیت می کنند و چه بسا برخی نخبگان عرصه کارآفرینی در جای جای کشور باشند که اگر چه نخبه دانشگاهی نیستند، اما در پیشرفت کشور، سهم بسزایی را بر عهده دارند.

رضایی افزود: افکار فردی، خودخواهی و تکروی در اداره کشور، به تعارض منافع منجر می شود و در این صورت قانون و مقررات و آئین نامه ها برای افراد خاص نوشته خواهند شد. عزم و برنامه نظام بر این است که با مراجعه به صاحبنظران از انواع تکروی و خودسری ها که به فساد سیاسی واقتصادی منجر می شود فاصله بگیریم. تقاضای ما از نخبگان و دانشگاهیان این است که در سیاست گذاری، برنامه نویسی، اجرایی شدن و نظارت بر اجرای برنامه ها، ما را یاری کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سامانه جمع سپاری نجم گفت: بهره برداری از این سامانه باعث می شود سیاست های کلی نظام در آسمان نماند و دولت ها هر کدام راه خودشان را پی نگیرند وبه آن ها عمل نکنند. این هدف و تحول بزرگی است. انتظار ما از نخبگان و دانشگاهیان این است که به دو سوال پاسخ بدهند. نخست اینکه نخبگان و دانشگاهیان برای اینکه برنامه هفتم توسعه به تحول در کشور منجر شود چه محورهایی را پیشنهاد می کنند و دوم اینکه دانشگاهیان و نخبگان چه باری از این تحول را بر عهده می گیرند و بر اساس تخصص و تجربه خود چه نقشی را عهده دار می شوند؟

رضایی با تاکید بر اینکه نظام جمع سپاری دبیرخانه مجمع فراخوانی برای مشارکت قبل و بعد از تدوین برنامه ها در کشور است گفت: ما امیدوار هستیم که برنامه هفتم توسعه نوعی از هماهنگی را بین دانشگاه، حوزه های علمیه، بازار، صنعت و دولت برقرار کند و این جزایر را به یکدیگر مرتبط سازد تا سرعت پیشرفت کشور را بالاتر ببریم. ان شاء الله از سایر قوا هم دعوت خواهیم کرد با استفاده از فرایند جمع سپاری، نظرات نخبگان را در اجرای برنامه ها جویا شوند.

در این نشست، میثم مظفر رئیس مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی مجمع با تشریح روند فعالیت سامانه نجم گفت: فرایند جمع‌سپاری تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم در سه مرحله انجام می شود. ایده اولیه در سامانه جمع سپاری مجمع (نجم) بارگذاری می شود. در مرحله دوم ارائه بندهای پیشنهادی در سیاست های کلی و … است. در سومین فاز دبیرخانه مجمع به جمع بندی اولیه می رسد و نسخه نیمه نهایی در سامانه نجم بارگذاری می شود تا نکات نهایی صاحبنظران را بار دیگر دریافت کنیم. ایده‌ها در هیات های داوری به ریاست اعضای مجمع داوری می شود.

وی افزود: با رویکرد مشارکت جویی مجمع تا کنون بیش از ۲۰هزار نفر در سامانه نجم مشارکت کرده اند و ۴۳۷ نسخه سیاستی برای برنامه هفتم توسعه در این سامانه بارگزاری شده است. استان سمنان هم اکنون رتبه پنجم را در میان استان های کشور برای ارائه ایده های سیاستی دارد.