اجرای ۲۸ هزار هکتار زهکشی اراضی اولویت دار استان توسط شرکت آب منطقه ای گلستان معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان خبرداد؛

اجرای ۲۸ هزار هکتار زهکشی اراضی اولویت دار استان توسط شرکت آب منطقه ای گلستان

داود گیلک گفت: اجرای ۲۸ هزار هکتار زهکشی اراضی اولویت دار استان توسط شرکت آب منطقه ای گلستان در قالب سه قرارداد در شهرستان های ترکمن و آق قلا در حال انجام است.

به گزارش صحرانیوز ، معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان در گفتگو با خبرنگار ما در پاسخ به این سوال که سهم آب منطقه ای از ۲۸۰ هزار  هکتار زهکشی اراضی استان چه مقدار است، اظهار داشت : سهم خاصی برای شرکت تعریف نشده است و با توجه به تصمیمات بالادستی ، بخشهایی توسط سازمان جهاد کشاورزی و بخشهایی توسط شرکت آب منطقه ای انجام می شود.

مهندس داود گیلک بیان کرد: در حال حاضر عملیات زهکش های درجه ۱ و ۲  توسط شرکت آب منطقه ای در قالب سه قرارداد در سطحی در حدود ٢٨٠٠٠هکتار در دست اقدام است، ۱۰ هزار هکتار به بهره برداری رسیده ، ۱۲ هزار هکتار با پیشرفت ۶۵درصد و ۶ هزارهکتار با پیشرفت ٢۴ درصد در دست اجرا است و از کل عملیات انجام شده و در حال اجرا  توسط شرکت آب منطقه ای،  ۲۵ هزار هکتار در شهرستان ترکمن و ٣ هزار هکتار در شهرستان آق قلا است.

وی افزود: هدف از عملیات احداث زهکش های درجه ۱و ۲ در حال انجام توسط شرکت اب منطقه ای در شهرستانهای ترکمن و آق قلا ، رفع آبگرفتگی اراضی و تسریع در تخلیه رواناب از اراضی است.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان تصریح کرد: کنترل و جلوگیری از ماندابی و شور شدن اراضی، کنترل فرسایش و سیلاب و امنیت غذایی از مزیت های مهم اجرای عملیات زهکشی در اراضی شمال استان گلستان است.

مهندس گیلک در پاسخ به این سوال که بهره وری اراضی بعد از زهکشی چه مقدار بوده است، گفت: اقدامات زهکشی توسط سازمان جهاد کشاورزی با هدف اصلاح خاک در حال انجام است و براساس آمار سال ٩۵سازمان جهاد کشاورزی، در شهرستان گمیشان میزان افزایش تولید گندم دیم از ١۵٠٠کیلو به ٣۶٠٠کیلو، میزان تولید جو از ١۴٠٠کیلو در هکتار به ٢۴٠٠ کیلو و کلزا از ١٠٠٠ کیلو به ١٣٠٠کیلو و پنبه از ١٠٠٠کیلو به ١۴٠٠کیلوگرم در هکتار صورت گرفته است.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای استان نوع تامین اعتبار این طرح را  طرح ملی استانی عنوان کرد و گفت:  محل تامین اعتبار طرح در قالب اسناد خزانه اسلامی است.

وی  افزود: متوسط هزینه زهکشهای درجه ۱ و ۲ توسط شرکت آب منطقه ای، ١٢۴میلیون ریال در هکتار است که شامل: لایروبی زهکش های اصلی موجود در منطقه، استملاک اراضی، احداث زهکش های درجه یک و دو در ابعاد بزرگتر، احداث جاده سرویس در دو سمت زهکش های درجه یک، احداث جاده سرویس در یکطرف زهکش های درجه دو، احداث چند فقره رسوبگیر و اشغالگیر، احداث ایستگاه پمپاژ تخلیه آب، احداث ابنیه بر روی زهکشهای درجه یک و دو در ابعاد خیلی بزرگتر در مقایسه با ابنیه زهکشهای درجه ٣،۴ و احداث چند دستگاه پل در تقاطع جاده ها با زهکشها می شود که این هزینه ها بر مساحت منطقه تحت زهکشی تقسیم و هزینه واحد سطح محاسبه می گردد.