آیا سعید محمد برنامه اصولگرایان برای ائتلاف در انتخابات ۱۴۰۰ را به هم می‌زند؟

آیا سعید محمد برنامه اصولگرایان برای ائتلاف در انتخابات ۱۴۰۰ را به هم می‌زند؟

امروز سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان اسامی ۱۰ نامزد این جریان را اعلام کرد، در بین اسامی شورای وحدت نام سعید محمد نیز به چشم میخورد. او امروز در اظهاراتی گفت تنها در صورت حضور رییسی کنار می‌رود و نحوه اجماع را براساس نظرسنجی انجام می‌دهیم. حال باید منتظر بود و دید سعید محمد با حمایت شورای وحدت اصولگرایان نامزد خواهد شد یا پشت پا زدن به نظر این شورا.

به گزارش صحرانیوز ؛ امروز سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان اسامی ۱۰ نامزد این جریان را اعلام کرد، در بین اسامی شورای وحدت نام سعید محمد نیز به چشم میخورد. او امروز در اظهاراتی گفت تنها در صورت حضور رییسی کنار می رود و نحوه اجماع را براساس نظرسنجی انجام می دهیم. حال باید منتظر بود دید سعید محمد با حمایت شورای وحدت اصولگرایان نامزد خواهد شد یا پشت پا زدن به نظر این شورا.

گزارش ویدیویی «انتخاب» در این رابطه را ببینید: