آغاز به کار سامانه ملی پایش مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای استان گلستان مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گلستان خبر داد:

آغاز به کار سامانه ملی پایش مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای استان گلستان

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گلستان از آغاز به کار سامانه ملی پایش مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای استان گلستان، خبر داد.

به گزارش صحرانیوز ، طیبه خلیلی، گفت: برای اولین بار سامانه ملی پایش مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای استان با نظارت اداره کل شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور و با مدیریت اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری گلستان بزودی فعالیت خود را آغاز خواهد نمود.

وی با اشاره به ضرورت استقرار تجهیزات لازم در دفاتر شوراهای شهر و هیئات تطبیق و حل اختلاف استان بمنظور راه‌اندازی سریع و بموقع سامانه ملی پایش مصوبات شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با یکپارچگی و اجرایی شدن این طرح در سطح شوراهای اسلامی استان، فرآیند فیزیکی مصوبات به‌طور کامل حذف خواهد شد.

خلیلی در پایان تصریح کرد: ضرورت دارد تمامی شوراهای شهری استان با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، ساز‌وکارهای لازم را در جهت راه‌اندازی و عضویت در این سامانه ملی در دستور کار قرار داده و اقدامات لازم را در این خصوص به‌عمل آورند، که این مهم به فرمانداران و شوراها ابلاغ شده و در دست اجرا می‌باشد.