هیات بازرسی ۵ نفره در سراسر کشور تشکیل شده است دبیر هیات مرکزی بازرسی انتخابات کشور:

هیات بازرسی ۵ نفره در سراسر کشور تشکیل شده است

دبیر هیات مرکزی بازرسی انتخابات کشور گفت: هیات بازرسی پنج نفره در سراسر کشور تشکیل شده است.

به گزارش صحرانیوز ؛ محمدعلی یاسینی در همایش توجیهی هیئت‌های بازرسی استان گلستان اظهارکرد: هیات مرکزی بازرسی انتخابات در کشور و هیات بازرسی پنج نفره در تمام استان‌ها تشکیل شده است.

یاسینی هم چنین گفت: در تمام شهرستان‌ها چه حوزه انتخابیه اصلی و چه حوزه انتخابیه فرعی هیات بازرسی شکل گرفته است.

وی بیان کرد: در گام بعدی برای شعب رای گیری هم بازرسان را انتخاب می‌کنیم.

یاسینی گفت: وزارت کشور هم چنین سر بازرسان و بازرسان ویژه را برای نظارت دقیق و منسجم بر روند انتخابات مشخص می‌کند.

وی تأکید کرد: باید با هرگونه تخلف که سلامت انتخابات را تهدید می کند، برخورد کرد.

0