فرماندار آق قلا حین برگشت از بیمارستان آل جلیل تصادف کرد

فرماندار آق قلا حین برگشت از بیمارستان آل جلیل تصادف کرد

فرماندار آق قلا، حین برگشت از بیمارستان آل جلیل آق قلا که محل بستری بیماران کرونا است، تصادف کرد.

به گزارش صحرانیوز ، امیرشیر توماج، فرماندار آق قلا ساعت دو و ۲۰ دقیقه بامداد دوشنبه حین بازگشت از بیمارستان آل جلیل تصادف کرد.

حمیدرضا گرزین، مسئول روابط عمومی فرمانداری آق قلا با تأیید این خبر گفت: وی برای بررسی آخرین وضعیت بیماران مشکوک به کرونا و سرکشی به بیمارستان آل جلیل رفته بود که در راه بازگشت به بلوار رو به روی پاسگاه آق قلا برخورد کرده و از ناحیه کمر آسیب می بیند و به بیمارستان منتقل شد.

گرزین گفت که فرماندار هم اکنون مرخص شده و حال وی مساعد است.

0