عضو شورای شهر گالیکش به علت بکارگیری بستگانش در شهرداری، اخطار گرفت از سوی هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای گلستان

عضو شورای شهر گالیکش به علت بکارگیری بستگانش در شهرداری، اخطار گرفت

Spread the love

عضو شورای شهر گالیکش به علت بکارگیری بستگان خود در شهرداری این شهر، از سوی هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای استان گلستان اخطار گرفت.

به گزارش صحرانیوز، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان در چهاردهمین جلسه هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای این استان گفت: در این جلسه ۱۰ پرونده از عملکرد اعضای شوراهای اسلامی شهر تابعه استان واصله به دبیرخانه هیات، مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و صدور رأی شد.

 میرمحمد غراوی افزود: از جمله آراء، تعداد ۳ عضو شورا به استناد بند ۲ ماده ۹۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، رأی تذکرکتبی بادرج در پرونده شورایی و اعلان عمومی صادر گردید.

غراوی تصریح کرد: آقای موسی پارسیان عضو شورای اسلامی شهر گالیکش به‌دلیل بکارگیری بستگان درجه یک مشارالیه در شهرداری گالیکش و عدم رعایت تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی که بیان می‌دارد: اعضای شوراهای موضوع این قانون و بستگان درجه یک آن‌ها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد قرارداد با آن‌ها ممنوع می‌باشد.

م انتشار این خبر در شهرستان گالیکش با واکنش های مختلفی از سوی از سوی مدیران کانال های تلگرامی روبرو شد؛ تا جایی که کانال تلگرامی نیلکوه خطاب به این عضو شورای شهر و معاون عمرانی استاندار گلستان نوشت:

آقای پارسیان شاهد بودیم جوانان بسیاری برای تکیه زدن شما بر کرسی مدیریت شهری تلاش کردند؛ چگونه توانستید همه آن‌ها را نادیده بگیرید و به دنبال مطالبات خود و خانواده باشید !؟

شما شورای شهر هستید یا خانواده … !؟

این اقدام شما شاید شهروندان را برای همیشه از انتخاب و رساندن یک جوانان بر کرسی مدیریت شهری منصرف کند.

سخنی با میرمحمد غراوی معاون استاندار گلستان؛ این اخطارها دردی از مر م و جوانان ناامید از کرسی مدیریت شهر گالیکش دوا نمی‌کند؛ کرسی‌های اشغال شده را از فک‌وفامیل حضرات پس بگیرید تا جوانان مستعد گالیکشی با برگزاری آزمون در امورات شهری به‌کارگیری شوند.