ظریف: مطمئنیم تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اتفاق نخواهد افتاد

ظریف: مطمئنیم تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اتفاق نخواهد افتاد

Spread the love

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه اگر تحریم تسلیحاتی ایران تمدید شود، یکی از مهمترین مفاد برجام از بین رفته است، گفت: مطمئن هستیم که این اتفاق نخواهد افتاد.

ظریف: مطمئنیم تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اتفاق نخواهد افتاد

به گزارش صحرانیوز ؛ محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در گفتگو با خبرنگاران در مورد این که اگر شورای امنیت تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند، آیا چیزی از برجام باقی خواهد ماند؟ گفت: این کار به معنی این است که یکی از مهمترین مفاد برجام از بین رفته است.

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه این موضوع تاکید کرد: ما مطمئن هستیم که این اتفاق نخواهد افتاد.

 چندی پیش محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور در مطلبی عنوان کرده بود که اگر تحریم تسلیحاتی تمدید شود چیزی از برجام باقی نخواهد ماند.