جریان های سیاسی به مطالبات برحق تظاهرکنندگان رسیدگی کنند

جریان های سیاسی به مطالبات برحق تظاهرکنندگان رسیدگی کنند

به گزارش صحرا نیوز ؛ در بیانیه ای که شیخ «عبدالمهدی الکربلایی» آن را به نام بیانیه دفتر آیت الله سیستانی مرجع عالی قدر در نجف اشرف قرائت کرد، آمده است که مرجعیت عالی دینی عراق بر ضرورت تسریع در اتمام قانون انتخابات و قانون کمیسیون عالی مستقل انتخابات طبق توصیه هایی که در خطبه های گذشته پیرامون آن داشته، تاکید می کند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که این دو قانون بستر لازم را برای عبور از بحران بزرگی که عراق را در نوردیده، مهیا می کند.

 آیت الله سیستانی همچنین بر مسالمت آمیز بودن مجدد تظاهرات و دوری از خشونت و تخریب و حرمت خونریزی تاکید کرد.

در ادامه بیانیه مزبور خاطر نشان شده است که مرجعیت عالی دینی عراق موضع خود را در خطبه های جمعه گذشته در ارتباط با اعتراضات مسالمت آمیز بیان و بر مسالمت آمیز بودن این اعتراضات و دوری از خشونت و تخریب و حرمت خونریزی تاکید کرده است.

آیت الله سیستانی همچنین از جریان های سیاسی نیز خواسته است که به مطالبات برحق تظاهرکنندگان رسیدگی کنند.

متعاقب پایان بیانیه کوتاه مرجعیت عالی دینی عراق، شیخ عبدالمهدی الکربلایی به شرح بخشی از عهدنامه امیرمومنان علی (ع) برای مالک اشتر در خصوص نظام حکومتداری و اهتمام به رعیب اشاره کرد.

عراق از اوائل اکتبر گذشته شاهد اعتراضات اجتماعی علیه فساد اداری و مالی و مشکلات بیکاری و ضرورت اصلاح در کشور است که در بسیاری از موارد، برخی از گروه های ناشناس از آن برای تخریب و اغتشاش بهره برده و نظم عمومی را دچار اختلال کردند.

0