بازدید از کارگزاری مرکز انبار الوم مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا گلستان

بازدید از کارگزاری مرکز انبار الوم مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا گلستان

Spread the love

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از بازدید کارشناسان معین مرکز جهاد کشاورزی انبارالوم از کارگزاری عثمان سن سبلی خبر داد.

به گزارش صحرانیوز ؛ حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از بازدید کارشناسان  معین  مرکز  جهاد کشاورزی  انبارالوم  مدیریت جهاد کشاورزی  شهرستان آق  قلا از کارگزاری عثمان سن سبلی  خبرداد در این بازید مزایای کود سوپر فسفات ساده تبیین و نحوه ی توزیع کود شیمیایی پهنه و ارائه راهکارهای اجرایی برای توزیع بهتر کود مورد بررسی قرار گرفت.