استان گلستان پایلوت احداث مجتمع های خدماتی-رفاهی روستایی در کشور شد مدیرکل دفتر سرمایه گذاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای:

استان گلستان پایلوت احداث مجتمع های خدماتی-رفاهی روستایی در کشور شد

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: با توجه به آغاز مطالعات طرح تفصیلی مکانیابی احداث مجتمع های خدماتی-رفاهی بین راهی در محورهای روستایی، استان گلستان به عنوان پایلوت مطالعاتی تعیین شده است.

به گزارش صحرانیوز ، مدیرکل دفتر سرمایه گذاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: با توجه به آغاز مطالعات طرح تفصیلی مکانیابی احداث مجتمع های خدماتی-رفاهی بین راهی در محورهای روستایی، استان گلستان به عنوان پایلوت مطالعاتی تعیین شده است.

حمیدرضا شهرکی در جلسه توجیهی احداث مجتمع های بین راهی روستایی افزود: استان گلستان بالغ بر ۳۵۰۰ کیلومتر راه روستایی و تراکم ۴۷ درصدی در جمعیت بالغ بر ۱۰۵۰ روستا در سطح استان را دارد که بنا بر همین مزیتها، اولویت نخست انجام مطالعات طرح تفضیلی مکانیابی مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار گرفته است.

وی در ادامه در زمینه ضرورت احداث مجتمع های خدماتی-رفاهی بین راهی برون شهری بیان داشت: در حال حاضر در سطح محورهای مواصلاتی برون شهری با هدف ارتقاء ایمنی سفر و رعایت ارتقا کیفیت خدمات مجتمع های خدماتی-رفاهی بین شهری احداث گردیده است که تاثیر به سزایی در جلب رضایت کاربران جاده ای و کاهش تلفات و تصادفات جاده ای داشته است.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح نمود: با توسعه راههای روستایی ضرورت احداث مجتمع های خدماتی-رفاهی بین راهی در محورهای روستایی محسوس بود و پس از انجام کارهای کارشناسی با توجه به اولویت گردشگری در دستور کار جدی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار گرفته است.

حمیدرضا شهرکی با فراخوان از متقاضیان سرمایه گذاری در این پروژه ها افزود: روستاییان و صاحبان زمینهای واجد شرایط در محورهای روستایی پر تردد پس از انجام مطالعات مکانیابی با مراجعه به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای نسبت به اخذ موافقت اصولی جهت احداث مجتمع های خدماتی-رفاهی اقدام نمایند.

0