گزارش تصویری/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان گلستان

گزارش تصویری/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان گلستان


شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته با حضور ۵۶ شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان واقع در کیلومتر ۵ جاده گرگان به آق قلا راه اندازی شد.

sanate sakhteman 1

sanate sakhteman 1

sanate sakhteman 1

sanate sakhteman 1

sanate sakhteman 1

sanate sakhteman 1

sanate sakhteman 1

sanate sakhteman 1

sanate sakhteman 1

sanate sakhteman 1

sanate sakhteman 1

sanate sakhteman 1

sanate sakhteman 1

sanate sakhteman 1

sanate sakhteman 1

sanate sakhteman 1

sanate sakhteman 1

sanate sakhteman 1

sanate sakhteman 1

sanate sakhteman 1

sanate sakhteman 1

sanate sakhteman 1

sanate sakhteman 1

sanate sakhteman 1

sanate sakhteman 1

انتهای پیام/لینک منبع