کاهش سطح زیر کشت پنیه در قطب تولید/ سد وشمیگر بی‌آب است مدیرعامل صندوق پنبه ایران مطرح کرد:

کاهش سطح زیر کشت پنیه در قطب تولید/ سد وشمیگر بی‌آب است

مدیرعامل صندوق پنبه ایران گفت: به دلیل کاهش سطح آب در سد وشمگیر که مهمترین منبع تامین آب کشت پنبه در استان گلستان است، پیش بینی می شود تولید پنبه استحصالی کشور در سال زراعی جاری ۷ – ۵ هزار تن کمتر از سال گذشته باشد.

به گزارش صحرانیوز ؛ محمد حسین کاویانی در گفت و گویی با تاکید بر اینکه استان گلستان قطب تولید پنبه کشور است، افزود: آب مزارع اصلی کشت پنبه در این استان از سد وشمگیر تامین می شود که امسال به دلیل کاهش بارندگی بی آب مانده است.

وی ادامه داد: هر ساله ۷۵ هزار هکتار از سطح اراضی کشاورزی در سراسر کشور زیر کشت پنبه می رود که با شرایط موجود، در خوشبینانه ترین حالت سطح زیر کشت به کمتر از ۷۰ هزار هکتار کاهش خواهد یافت.

کاویانی با بیان اینکه حداکثر میزان تولید در هر هکتار ۲٫۴ تن است، اضافه کرد: در سال زراعی جاری برداشت وش پنبه نیز به ۱۵۰ تا ۱۶۸ هزار تن و پنبه استحصالی برای عرضه به کارخانه های نساجی به ۵۰ هزارتن کاهش می یابد.

وی میزان تولید پنبه استحصالی در سال زراعی گذشته را ۵۷ هزار تن عنوان کرد.

مدیرعامل صندوق پنبه ایران یادآور شد: از سال زراعی ۹۴-۹۵، بیش از ۸۰۰ تن پنبه استحصالی باقی مانده بود که با ۵۷ هزار تن تولیدی در سال ۹۶ حدود ۶۰ هزار تن پنبه استحصالی برای عرضه به کارخانه ها موجود بود.

کاویانی در پایان گفت: از مجموع پنبه استحصالی سال ۹۶، ۳۷ تا ۳۸ هزار تن در کارخانه های نساجی جذب و ۲۴ هزار تن به سال ۹۷ منتقل شده است.