پیگیری های همه جانبه محیط زیست برای احیای تالاب هامون

پیگیری های همه جانبه محیط زیست برای احیای تالاب هامون

در صورت فراهم بودن شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی، پروژه ای با همکاری سازمان های تخصصی و کشورهای دارای تجربه در این خصوص با هدف مدیریت یکپارچه و احیاء تالاب های هامون تعریف و اجرا شود که یقیناً حمایت آن نماینده محترم مثمر ثمر خواهد بود.

به گزارش صحرانیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، تهیه طرح جامع شناسایی مکانیزم وقوع گرد و غبار از منشأ تالاب هامون و ارائه راهکار مدیریتی دراز مدت آن، انجام مطالعات تعیین نیاز آبی تالاب بین المللی هامون ، تهیه طرح مطالعه احیای بخش هایی از تالاب بین المللی هامون، ارتقاء ایستگاه های پایش کیفی هوای استان سیستان و بلوچستان، تهیه و تدوین طرح اجرایی کنترل کانون های بحرانی گرد و غبار در منطقه سیستان، تهیه نقشه اولویت بندی مکانهای آبگیری تالاب هامون، تشکیل ستاد استانی مقابله با پدیده گرد و غبار، انتقال بیشترین حجم آب در کمترین زمان ممکن به نقاط حساس تالاب، پخش سیلاب و هدایت جریان های ورودی آب به منظور کنترل کانون های گرد و غبار از جمله اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست برای مدیریت تالاب هامون است.

  اختصاص مبلغ ۱۴۵۰۰ میلیون ریال از اعتبارات سال ۹۶ به اداره کل محیط¬زیست استان سیستان و بلوچستان به¬منظور تثبیت کانون‌های گرد و غبار، انجام عملیات نهالکاری توام با بادشکن غیرزنده. همچنین مبلغ ۷۸۰ میلیون ریال نیز در راستای راهبری و تأمین تجهیزات ایستگاه‌های پایش گرد و غبار به اداره‌کل محیط زیست استان سیستان و بلوچستان اختصاص یافته است. لیکن متاسفانه در سال ۹۷ هیچ اعتباری برای مقابله باگرد و غبار از محل صندوق توسعه برای سیستان اختصاص داده نشده است .

در این زمینه لازم است نمانیدگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی عنایت بیشتری در تصویب اعتبارات به خرج دهند. نقش نظارتی نمایندگان محترم در اولویت قرار گرفتن احیاء تالاب هامون بسیار کلیدی و راهگشا خواهد بود .

 رویکرد نوین مدیریت زیست بومی برای احیا هامون استفاده می شود

 رویکرد مدیریت زیست بومی، رویکردی نوین در مدیریت و حفاظت از تالابها در دنیا است و استراتژی و رویکرد سازمان محیط زیست نیز در حفاظت و مدیریت تالابها همین رویکرد است.

با توجه به ضرورت مدیریت یکپارچه تالاب‌های بین‌المللی هامون و به منظور تهیه یک چارچوب واحد برای برنامه‌ریزی و اقدام ملی و استانی، برنامه مدیریت زیست بومی تالاب‌های بین‌المللی هامون با مشخص شدن اهداف راهبردی و وظایف هر دستگاه تدوین و در شورای برنامه ‌ریزی استان تصویب شده است که بر این اساس باید تمام طرح‌ها و برنامه‌ها در قالب این سند و با نظارت، پایش و ارزیابی مستمر به مرحله اجرا در آید.

ثبت تالاب  هامون در لیست ذخیره گاه های زیستکره

همچنین با توجه به اهمیت تالاب های بین المللی هامون و تبعات خشکی آن برای کشور و منطقه و اهمیت تعاملات بین‌المللی و استفاده از ظرفیت سازمان های بین المللی در تبدیل تهدیدات به فرصت ها، این سازمان افزایش حساسیت های بین‌المللی را در دستور کار خود قرار داده و تلاش ویژه ای برای طرح مسئله در عرصه جهانی کرده است که ثبت این تالاب در لیست ذخیره گاه های زیستکره به منظور ارتقاء سطح بین المللی این عرصه از جمله این اقدامات است.

در صورت فراهم بودن شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی، پروژه ای با همکاری سازمان های تخصصی و کشورهای دارای تجربه در این خصوص با هدف مدیریت یکپارچه و احیاء تالاب های هامون تعریف و اجرا شود که یقیناً حمایت آن نماینده محترم مثمر ثمر خواهد بود.

در همین خصوص مقرر است، نشست جانبی برای تبیین مسایل و مشکلات تالاب هامون در سطح جهانی در سیزدهمین کنفرانس کنوانسیون رامسر که در آخر مهر ماه در امارات متحده عربی و با حضور کشورها و سازمانهای جهانی مختلف می باشد، برگزار شود.

 برای مطالبه جدی حقوق تالاب های بین‌المللی هامون، مذاکرات دوجانبه جامعی با کشور افغانستان در مباحث مشترک بین دو کشور با محوریت مسائل مربوط به حوضه های آبریز مشترک از طریق وزارت امور خارجه در حال انجام است و تقویت برنامه دیپلماسی آب و احیای تالاب هامون با همکاری این سازمان و دستگاه های ذیربط در دست اقدام و پیگیری است.

 همچنین پیگیری حقابه رودخانه هیرمند در قالب کمیساریای مشترک، از مسئولیت‌های وزارت نیرو است. علیرغم تلاش‌های دولت محترم در این خصوص لیکن با توجه به مسایل و مشکلات کشور افغانستان این مذاکرات دارای پیچیدگی های خاصی است.

تعیین نیاز زیست محیطی تالاب هامون

سازمان حفاظت محیط زیست به منظور انجام وظایف قانونی خود نیاز زیست محیطی تالاب هامون را تعیین و برای شرایط مختلف این مطالعه را نهایی کرده است.

 با توجه به اهمیت نهادینه سازی برای اختصاص حقابه‌ی زیست محیطی تالاب های هامون از محل چاه نیمه ها (۶۰میلیون متر مکعب در سال)، مکاتباتی با وزارت نیرو به منظور انعکاس به امور آب استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته و بر ضرورت بازنگری در برنامه مدیریت آب چاه نیمه چهارم و سیلاب‌ها به منظور انتقال، حفظ و نگهداشت آب در تالاب تأکید شده است.

آنچه مسلم است سازمان حفاظت محیط زیست با تخصیص اعتبارات ویژه به اداره کل استانی خود و نیز پیگیری امور مرتبط سازمانی در قالب مدیریت یکپارچه تالاب پیگیر مسائل و مشکلات هامون های سیستان است، با توجه به فرابخشی بودن اجرای این برنامه نقش کلیدی نمایندگان استان در اجرای این برنامه ها، فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم و مطالبه از سایر دستگاه‌ها برای انجام وظایفشان بیش از پیش مورد توجه و تاکید قرار می‌گیرد.

برنامه مدیریت زیست بومی تالاب های بین‌المللی هامون تدوین شده است

برنامه مدیریت زیست بومی تالاب های بین‌المللی هامون با مشارکت کلیه ذینفعان و با مشخص شدن اهداف راهبردی کوتاه مدت و بلندمدت و وظایف هر دستگاه تدوین و در شورای برنامه ‌ریزی استان تصویب شده است. که اجرای آن توسط دستگاه‌ها  و نظارت بر اجرای آن توسط دستگاههای نظارتی راهگشا خواهد بود.

بازبینی مجدد برش‌های اجرایی برنامه مدیریت جامع هامون‌های سیستان ، حمایت از احیا مجدد سازمان عمران سیستان، حمایت از استقرار رویکرد کشاورزی پایدار در حوضه تالاب هامون و جایگزینی کشت های گلخانه‌ای برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، از دیگر اقداماتی است که توسط سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری شده است.

همچنین ساماندهی دامداری و صید و صیادی در تالاب؛ کاهش حداکثری وابستگی به آب ورودی از کشور افغانستان با ایجاد معیشت های جایگزین به جای کشاورزی و استقرار صنایع سازگار با محیط زیست و ایجاد مناطق آزاد تجاری، همکاری فعال با دستگاه دیپلماسی کشور برای پایدار نگه داشتن ورود جریان آب به کشور و تامین حداقل نیاز زیست محیطی هامون های سیستان  و کاهش معضلات گرد وغبار در منطقه؛ نیز از سوی این سازمان برای مدیریت تالاب هامون پیگیری شده است.