همایش صیانت و گفتمان سازى اجتماعى شدن مبارزه با مواد مخدر در زابل برگزار شد

همایش صیانت و گفتمان سازى اجتماعى شدن مبارزه با مواد مخدر در زابل برگزار شد

همایش صیانت و گفتمان سازى اجتماعى شدن مبارزه با مواد مخدر به مناسبت هفته جهانى مبارزه با مواد مخدر با همت مرکز ترنم زندگى سیستان ، شوراى مبارزه با مواد مخدر استان و فرماندارى شهرستان هیرمند و همچنین هنرنمایی هنرمندان موسسه فرهنگى هنرى نى زار در زابل برگزار گردید.

عکس ها از على عبدلى و سالار برفروشان

 

لینک منبع