هفت انتصاب جدید در فرمانداری‎ها و بخشداری‎های تابعه استان گلستان طی احکام جداگانه ای از سوی استاندار گلستان انجام شد:

هفت انتصاب جدید در فرمانداری‎ها و بخشداری‎های تابعه استان گلستان

طی احکام جداگانه ای از سوی سید مناف هاشمی، استاندار گلستان، هفت معاونت فرمانداری و بخشدار استان منصوب شدند.

به گزارش صحرانیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، بر اساس این احکام؛

خلیل آشور فارسیانی به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان مراوه تپه

عبدالحمید دین به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان مراوه تپه

غلامرضا قاضوی به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان گالیکش

علی اکبر اعتمادی فر به عنوان سرپرست بخشداری لوه شهرستان گالیکش 

محمد مهرگانفر به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بندرگز

عبدالوهاب نوبهار به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان ترکمن منصوب شدند.

همچنین در حکمی، غلامحسین پسرکلو به عنوان سرپرست معاونت امنیتی، انتظامی، مرز و مبارزه با قاچاق دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری منصوب شد.