مسابقات سبک تاکرا جهان در گلستان برگزار می شود استاندارگلستان:

مسابقات سبک تاکرا جهان در گلستان برگزار می شود

استاندارگلستان در دیدار با محمد علیپور رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی کشور اظهار کرد : با توجه به پتانسل ها و ظرفیت های ورزشی خوب در استان ، مسابقات جهانی سپک تاکرا امسال در گلستان برگزار می شود.

به گزارش صحرانیوز ؛  دکتر سید مناف هاشمی  پیش از ظهر امروز پنج شنبه (۲۳ فروردین) با اشاره به حضور قهرمانان بنام جهانی رشته سپک تاکرا در استان افزود: امید است با درایت و همکاری این فدراسیون شاهد پیشرفت و ترقی دیگر رشته های ورزشی انجمن در گلستان  باشیم.
همچنین در این دیدار محمد علیپور رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی کشور با ابراز رضایت از پیشرفت سپک تاکرا در گلستان  گفت: هیات انجمن های ورزشی استان از بیست انجمن سازمان یافته ، ده انجمن ورزشی فعال دارد که در آینده این عدد افزایش خواهد داشت.
وی افزود: پایگاه رشته سپک تاکرا در کشور گلستان بوده که تلاش داریم امسال مسابقات جهانی این رشته را در این خطه داشته باشیم.