عکس/ جمع آوری شن های روان در سیستان

عکس/ جمع آوری شن های روان در سیستان

صحرانیوز ؛ هجوم شن های روان در شهرهای شمالی سیستان و بلوچستان از بستر خشکیده تالاب هامون باعث شده شمار زیادی از منازل در زیر خاک مدفون شود.