رها سازی ۱۹ میلیون بچه ماهی در رودخانه های گلستان

رها سازی ۱۹ میلیون بچه ماهی در رودخانه های گلستان

رییس مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سد وشمگیر گفت :۱۹ میلیون بچه ماهی درمرکز ذخایر آبزیان گلستان تولیدورها سازی شد .

به گزارش  صحرانیوز ، موسی حسن پور گفت: از ابتدای سال تاکنون با هدف بازسازی ذخایر ارزشمند آبزیان دریای خزر، بیش از ۱۹ میلیون قطعه بچه ماهی در مزارع این مرکز تولید شد.
وی گفت: این تعداد بچه ماهی در ۲۰ هکتار از مزارع این مرکز تولید و در رودخانه های قره سو و گرگانرود رها شده است .
وی افزود: هم اینک سه مرکز کلمه، سد وشمگیر و شهید مرجانی در زمینه بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان و ماهیان استخوانی و خاویاری در گلستان فعال است.
در سال های اخیر و به دلیل آسیب های خشکسالی و

شرایط کم آبی روخانه های استان و مساعد نبودن بستر مناسب برای زاد آوری طبیعی انواع ماهیان، بازسازی ذخایر آبزیان خزر بیشتر به روش مصنوعی و با پرورش و رهاسازی بچه ماهیان انجام می شود.

Source link