ربا کشور را متزلزل و اقتصاد آن را فلج می کند مام جمعه موقت تهران:

ربا کشور را متزلزل و اقتصاد آن را فلج می کند

آیت الله محمد علی موحدی کرمانی : وقتی قرضی از بانک دریافت می شود و برای باز پس گیری آن میزان بیشتری از قرض باید پرداخت شود این موضوع حرام و ربا است و اقتصاد کشور را فلج می کند و این مسئله منشأ بدبختی های فراوان خواهد بود.

به گزارش صحرانیوز ؛ آیت الله محمد علی موحدی کرمانی رئیس جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با راه آرمان ؛ با اشاره به دهم شهریور ماه روز بانکداری اسلامی گفت: مسئله بانکداری در اقتصاد اسلامی نقش بسیار مهم و فوق العاده ای دارد.

وی ادامه داد: اگر مسائل اسلامی در بانک های ما مورد توجه قرار می گرفت؛ سرنوشت کشور اینگونه نبود که مشکلات فراوان و بی شمار اقتصادی در کشور به وجود آید.

امام جمعه موقت تهران عنوان کرد: آنچه مهم است این است که بانک ها باید پول هایی که از مردم دربافت می کنند؛ با اجازه آنان پول ها را در مسیر تولید به کار گیرند؛ با این اقدام افراد به کار گمارده و در نیتجه بیکاری کم خواهد شد.

آیت الله موحدی کرمانی افزود: زمانی که تولید در جامعه زیاد شود؛ در نتیجه مشکلاتی که امروزه در کشور به وجود آمده است، نخواهیم داشت؛ بنابراین توجه به این مسئله بسیار مهم است.

رئیس جامعه روحانیت مبارز تأکید کرد:بانک ها توجه داشته باشند که این مسئله غلط است؛که پولی از کسی بگیرند و همان پول را به دیگری بدهند و از آن سود بگیرند؛ اگر مستقیم این پول را به دیگری بدهند و سود بگیرند این مسئله ربا و حرام است.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه ربا کشور را متزلزل و اقتصاد آن را فلج می کند، ابراز کرد: بانک ها اگر می خواهند پولی را به دیگری بدهند باید بر مبنایی که شورای نگهبان مشخص کرده است، عمل کنند.

وی تصریح کرد: وقتی قرضی از بانک دریافت می شود و برای باز پس گیری آن میزان بیشتری از قرض باید پرداخت شود این موضوع حرام و ربا است و اقتصاد کشور را فلج می کند و این مسئله منشأ بدبختی های فراوان خواهد بود.

آیت الله موحدی کرمانی اظهار کرد: این مسولیت بزرگ بانک ها است که نقدینگی دریافتی از مردم  را در مسیر تولید به کار گیرند و اگر می خواهند پول را به دیگری بدهند به صورتی که شورای نگهبان مشخص کرده است آن را به صورت مضاربه،شرکت و صورت های دیگری که از نظر شرعی صحیح است ، مورد استفاده قرار دهند.

رئیس جامعه روحانیت مبارز در پایان خاطر نشان کرد:به بانک ها توصیه می کنم که به این امر مهم توجه داشته باشند و کشور را آلوده به ربا نکنند.