تصویر فیش حقوقی ۹۹ میلیون تومانی مدیرعامل شرکت ملی گاز تحریمها اثری ندارد

تصویر فیش حقوقی ۹۹ میلیون تومانی مدیرعامل شرکت ملی گاز

تصویر فیش حقوقی ۹۹ میلیون تومانی شهریور ماه مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران آقای عراقی که دو سال از بازنشستگی ایشان گذشته است.

صحرانیوز : تصویر فیش حقوقی ۹۹ میلیون تومانی شهریور ماه مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران آقای عراقی که دو سال از بازنشستگی ایشان گذشته است.

تصویر فیش حقوقی 99 میلیون تومانی مدیرعامل شرکت ملی گاز

در تصویر زیر فیش حقوقی ۹۹ میلیون تومانی شهریور ماه مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران آقای حمیدرضا عراقی که دو سال از بازنشستگی ایشان گذشته ولی همچنان به خدمت مقدس در شرکت گاز ادامه می دهند را ملاحظه می کنید.

تصویر فیش حقوقی 99 میلیون تومانی مدیرعامل شرکت ملی گاز

چنان که در این فیش هم ملاحظه می کنید مشخص است که هر چقدر هم قیمت دلار و سکه توسط دولت و به بهانه تحرمها افزایش پیدا کند تاثیری ندارد و مدیرانی مثل آقای عراقی خم به ابرو در نخواهند آورد. بقیه مستضعفین هم که ماهی ۴۵۰۰۰ تومان یارانه می گیرند و افزایش قیمتها تاثیری بر اینها هم ندارد.