تصاویر پل تاریخی مرمت شده آق قلا

تصاویر پل تاریخی مرمت شده آق قلا

صحرانیوز پل تاریخی آق قلا مربوط به دوران صفویه است و در منابع تاریخی به نام ‘پل پهلوی دژ’ نیز یاد شده است.این اثر تاریخی با شماره ۹۱۹ در تاریخ ۱۳۵۱/۰۳/۲۷ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

قدمت و اهمیت تاریخی و فرهنگی این پل باعث شده که این اثر تاریخی در ردیف یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری کشور قرار بگیرد.