تصاویر/ همایش تجلیل صادرکنندگان برتر استان گلستان در گرگان برگزار شد؛

تصاویر/ همایش تجلیل صادرکنندگان برتر استان گلستان

همایش تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان گلستان با شعار صادرات کهن،بازار مدرن امروز در گرگان برگزار شد.

به گزارش صحرانیوز ، گلستان قطب تولید محصولات کشاورزی ویکی از استان های برتر کشور در تولید مرغ و بیشترین صادرات گلستان هم در بخش محصولات کشاورزی ودامی است .

همایش تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان گلستان با شعار صادرات کهن،بازار مدرن امروز در گرگان برگزار شد.

یکی از صادر کنندگان نمونه ملی هم در میان تجلیل شونده ها بود .

Tajlil 1

Tajlil 1

Tajlil 1

Tajlil 1

Tajlil 1

Tajlil 1

Tajlil 1

Tajlil 1

Tajlil 1

Tajlil 1

Tajlil 1

Tajlil 1

Tajlil 1

Tajlil 1

Tajlil 1

Tajlil 1

Tajlil 1

Tajlil 1

Tajlil 1

Tajlil 1

Tajlil 1