تصاویر / بازدید استاندار گلستان از واحد تولیدی ویتامین E شهرک صنعتی آق قلا

تصاویر / بازدید استاندار گلستان از واحد تولیدی ویتامین E شهرک صنعتی آق قلا


استاندار گلستان از واحدهای تولیدی واقع در شهرک صنعتی آق قلا بازدید کرد و وضعیت کارخانه ویتامین E در این شهرک را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش صحرانیوز؛ شرکت داروسازی رشد دانه نخستین واحد تولید ویتامین E در ایران و خاورمیانه و پنجمین تولیدکننده مکمل های دام و طیور بوده،طرح ویتامین Eاین شرکت با سرمایه گذاری ۴۴۰ میلیارد ریالی به عنوان پروژه ای عظیم در استان می باشد که تکمیل این پروژه،قابلیت اشتغالزایی مستقیم ۴۵۰ و اشتغالزایی غیر مستقیم ۱۰۰۰ نفر را خواهد داشت.

بازدید استاندار گلستان از واحد تولیدی ویتامین E  شهرک صنعتی آق قلا

بازدید استاندار گلستان از واحد تولیدی ویتامین E  شهرک صنعتی آق قلا

بازدید استاندار گلستان از واحد تولیدی ویتامین E  شهرک صنعتی آق قلا

بازدید استاندار گلستان از واحد تولیدی ویتامین E  شهرک صنعتی آق قلا

بازدید استاندار گلستان از واحد تولیدی ویتامین E  شهرک صنعتی آق قلا

بازدید استاندار گلستان از واحد تولیدی ویتامین E  شهرک صنعتی آق قلا

بازدید استاندار گلستان از واحد تولیدی ویتامین E  شهرک صنعتی آق قلا

بازدید استاندار گلستان از واحد تولیدی ویتامین E  شهرک صنعتی آق قلا

انتهای پیام /لینک منبع