تصاویر / اعزام متمرکز کاروان راهیان نور دانش آموزی استان گلستان

تصاویر / اعزام متمرکز کاروان راهیان نور دانش آموزی استان گلستان


آیین متمرکز اعزام کاروان راهیان نور دانش‌آموزی استان گلستان با حضور سردار معروفی فرمانده سپاه نینوا استان گلستان در گلزار شهدای گمنام آق قلا برگزارشد.

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1

Rahiyan 1لینک منبع