با انصراف انصاری لاری، تعداد نامزدهای شهرداری تهران به ۶ نفر کاهش یافت

با انصراف انصاری لاری، تعداد نامزدهای شهرداری تهران به ۶ نفر کاهش یافت

محمدابراهیم انصاری لاری یکی از ۷ نامزد مورد نظر شورای شهر برای تصدی پست شهرداری تهران، انصراف داد.

به گزارش صحرانیوز ، انصاری لاری انصراف خود از نامزدی شهرداری پایتخت را طی نامه ای به محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده است.
در متن نامه انصراف انصاری لاری خطاب به رییس شورای شهر تهران آمده است: نظر به حضور چهره های خوشنام، باتجربه و پاکدست بویژه دوست و برادر گرامی محمود حجتی در فهرست نامزدهای برگزیده و نیز در پاسخ به اظهار لطف و مهربانی مردم شریف و عزیز جزیره زیبای کیش بدین وسیله انصراف خود را از نامزدی تصدی مسئولیت شهرداری تهران اعلام می کنم.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران هفت نفر شامل سید محمدعلی افشانی، محمد ابراهیم انصاری لاری، محمود حجتی، سیدمحمود حسینی، سمیع الله حسینی مکارم، پیروز حناچی و حجت الله میرزایی را به عنوان گزینه های اصلی برای تصدی پست شهرداری پایتخت انتخاب کردند.
با انصراف انصاری لاری، تعداد نامزدهای شهرداری تهران به ۶ نفر کاهش یافت.
قرار است اعضای شورای شهر با بررسی برنامه نامزدهای موردنظر برای مدیریت شهر، ۲ نفر را به عنوان گزینه های اصلی انتخاب و با انجام رای گیری میان این ۲ نفر ، شهردار جدید تهران را انتخاب کنند.
با پذیرش استعفای محمدعلی نجفی، اعضای شورای اسلامی شهر تهران «سمیع الله حسینی مکارم» را به عنوان سرپرست شهرداری تهران منصوب کردند.