بازگشت حجاج گلستانی به گلستان/تصویر

بازگشت حجاج گلستانی به گلستان/تصویر

حجاج گلستانی بعد از یک ماه عبادت و راز و نیاز به استان گلستان بازگشتند، عملیات بازگشت حجاج گلستانی از روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور ماه آغاز و تا یکشنبه ۲۵ شهریور ادامه خواهد یافت، امسال ۴ هزار و ۱۵۰ نفر زائر گلستانی در قالب ۲۷ کاروان به سرزومین وحی اعزام شدند.