بازداشت و محاکمه سلاطین/ نوبت به سلطان کاغذ رسید

بازداشت و محاکمه سلاطین/ نوبت به سلطان کاغذ رسید

در ادامه بازداشت ها و محاکمه سلاطین ارز و سکه و قیر , نوبت به سلطان کاغذ رسید

به گزارش صحرانیوز و بر اساس اعلام ذئیس پلیس پایتخت : سلطان کاغذ همراه یک گروه ۱۶ نفره بازداشت شد. ارزش این پرونده بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است

این افراد بالغ بر ۳۰ هزار تُن کاغذ با ارز دولتی وارد کردند که هیچ گرمی از این کاغذها در بازار وارد نشد یا به صورت آزاد به فروش رسید، با تعدادی از ارزهای دولتی نیز اصلاً کاغذ وارد نشده و به صورت آزاد در بازار فروخته شده است

این افراد بخشی از این کاغذها را با قیمت آزاد به فروش رسانده بودند و همچنین بخشی دیگر از ارز دولتی که برای واردات کاغذ دریافت کرده بودند صرف امور دیگر کرده یا قیمت ارز آزاد در بازار به فروش رسانده بودند.