اهدای رایگان زمین به ساکنان روستای وحدت آق قلا + فیلم با هدف توسعه روستاها :

اهدای رایگان زمین به ساکنان روستای وحدت آق قلا + فیلم

با اهدای رایگان زمین به ساکنان روستای وحدت بخش وشمگیر آق قلا ، مشکل ساکنان این روستا برای جابجایی برطرف شد.

به گزارش صحرانیوز ؛  ضمیر فرماندار آق قلا گفت : این زمین به ۱۰۰ نفر از ساکنان روستا که در طرح کوچ بودند واگذار شد و آنها می توانند با تسهیلات ارزان قیمت در آن خانه بسازند.

ضمیر افزود : برای احداث مسکن در این زمین ها که از عرصه منابع طبیعی هستند ، یک وام ۲۵ میلیون تومانی و یک وام ۸ میلیون تومانی کم بهره پرداخت می شود.

Source link