استکبار جهانی دشمن قسم خورده ماست / آثار شهید مطهری راه گشای پاسخ به شبهات معاون هماهنگ کننده سپاه نینوا:

استکبار جهانی دشمن قسم خورده ماست / آثار شهید مطهری راه گشای پاسخ به شبهات

معاون هماهنگ کننده سپاه نینوا استان اظهار کرد:فرماندهان و مسئولین فرصت های اختصاصی عقیدتی سیاسی را و برنامه های معنوی سپاه را بصورت ویژه قدر بدانند و کارکنان را به استفاده و بهره برداری از این فرصت ها تشویق و ترغیب نمایند.

به گزارش صحرانیوز ؛ سرهنگ پاسدار سید موسی حسینی ؛ معاون هماهنگ کننده سپاه نینوا استان طی گفتگویی به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی سپاه اظهارکرد: برنامه های عقیدتی سیاسی جز ضروریات در سپاه است و پاسدارن انقلاب اسلامی باید در فضای سپاه در موضوعات عقیدتی به دانش عمیق رسیده و با شبهات روز آشنا شوند.

حسینی با اشاره به منظومه فکری شهید مطهری گفت: شهید مطهری با شناخت کامل از جبهه دشمن در فضای نرم و اذهان نسبت به دریافت شبهات و پاسخ قابل فهم و مستدل اقدام می نمود و موجبات افزایش بصیرت در جامعه را فراهم می نمود که این آثار ماندگار اکنون نیز راه گشای نسل جوان در شبهات و فتنه ها است.

معاون هماهنگ کننده سپاه نینوا افزود: هر قدر پاسداران ما و نسل جوان سپاه از نظر معنوی آماده باشند و دل و جان آن ها با مسائل معنوی آمیخته باشد، به همان اندازه و بلکه فراتر از آن نیز در میدان های جهاد نظامی با آمادگی کامل حاضر خواهند شد و به دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی خواهند پرداخت .

وی ضمن تاکید بر نقش مربیان عقیدتی و هادیان سیاسی در هدایت معنوی و فکری خاطر نشان کرد:مربیان عقیدتی سیاسی و هادیان باید خود عامل باشند تا در ارائه مطلب و هدایت معنوی سپاه موفق باشند چراکه جان و دل صاف و پاک پاسداران آماده دریافت مسائل معنوی از مربیان صاحب نفس است و مربیان باید فرصت تربیت عقیدتی سیاسی در سپاه را غنیمت بشمارند و تلاش مضاعف کنند.

سرهنگ حسینی در ادامه گفت: فرماندهان و مسئولین فرصت های اختصاصی عقیدتی سیاسی را و برنامه های معنوی سپاه را به صورت ویژه قدر بدانند و کارکنان را به استفاده و بهره برداری از این فرصت ها تشویق و ترغیب نمایند.بهترین راه ترغیب و تشویق ((کونو دعاه الناس بغیر السنتکم)) حضور مستمر فرماندهان و مسئولین در برنامه های عقیدتی سیاسی و برنامه های معنوی سپاه همراه و دوشادوش کارکنان می باشد.

معاون هماهنگ کننده سپاه نینوا در پایان افزود : مربیان عقیدتی سیاسی و مسئولین امر در عقیدتی سیاسی دشمن را در مقابل پاسداران ببینند، چه دشمن درونی که نفس است و چه دشمن بیرونی که استکبار و نفاق است که هر دو چشم به ضربه زدن به پاسداران دوخته اند و هر دو دشمن قسم خورده پاسداران و انقلاب اسلامی و اسلام عزیز هستند.